Tjerk Destombes is, naast vakdidacticus aan de UvA, docent op een middelbare school in Utrecht. Eerder was hij ook werkzaam in het internationaal onderwijs, in ondermeer Oegstgeest en San Francisco.

Hij heeft aan verschillende ontwerpen en projecten meegewerkt in het aardrijkskundeonderwijs. Onder meer op het gebied van curriculumontwerp (binnen het IBDP en MYP, en bij een school met heterogene bovenbouwklassen), toetsing (Handreiking SE vragen HAVO en VWO, KNAG), het schrijven van lesmateriaal voor verschillende projecten in- en buiten de klas en het participeren in TeachMeets voor het delen van creatieve lesvormen (op de KNAGdag 2015 en 2016 en bij Cat. 3 workshops voor het IBDP).

Zijn speciale interesse ligt bij het GIS onderwijs, de onderwerpen die met duurzaamheid en scenariodenken te maken hebben, en bij het integreren van veldwerk en expertise van buiten de klas in de schoolomgeving. Vakoverstijgende en interdisciplinaire initiatieven als Geo Future School juicht hij daarbij van harte toe, met geografie als verbindend element, uiteraard.

Online :

Op Twitter >>>

Projecten :