Nieuwe inzichten in de waterkringloop en grondwaterstromen, een nieuwe geoanimatie en zelf aan de slag met een aantal geselecteerde Geoproeven en Geowerkvormen … Dat stond er op het programma van de meest recente Alfa Gamma & Beta partners bijeenkomst .

Op donderdag 16 mei organiseerden we in samenwerking met Alfa, Gamma en Beta partners een studiemiddag over Water.

De Utrechtse Hydroloog Marc Bierkens deed de startlezing en daarna presenteerden we een nieuwe interactieve geoanimatie die we samen met Marc Bierkens ontwikkeld hebben.

Na de maaltijd was er een workshop carousel met een aantal Geoproeven en Geowerkvormen over water.

Opnieuw een interactieve Geoanimatie
De eerste inspiratie voor deze middag was het USGS model van de waterkringloop (hierboven) die Marc Bierkens liet zien op de KNAG onderwijsdag van 2022 in zijn Key note lezing van de conferentie. En in de voorbereidingen van de studiemiddag van 16 mei zijn we aan de slag gegaan met een vereenvoudigde versie van het USGS model die bovendien interctief moest worden. Dus met aan en uitklikbare onderdelen waardoor het model in de klas goed te gebruiken is bij de uitleg van de watercyclus.

Afbeelding van het interactieve model van de waterkringloop die is ontwikkeld in samenwerking met Hydroloog Marc Bierkens en technisch gerealiseerd door Anton van Tetering van Studio Haverstraat .

Naar het interactieve model >>>


Bij deze studiemiddag is een reader samengesteld met een introductie van de lezing, een uitleg bij het interactieve model van de waterkringloop en een beschrijving van alle proeven die in het avondprogramma langszij kwamen.

De bundel is tot stand gekomen dankzij steun van het Landelijk Expertisecentrum Mens en Maatschappij

De bundel in pdf >>>