Storymaps

Storymaps

In de afgelopen jaren hebben verschillende studenten lesmateriaal gemaakt voor één van de onderdelen van vakdidactiek dat zo goed was dat het de moeite waard was om te delen Een overzichtje van opdrachten . Online veldwerk New York: Uva docent…

Grassroots Geoanimaties

Grassroots Geoanimaties

Geoanimaties en Interactieve kaarten kunnen net als bordtekeningen, kaarten en andere lesmaterialen gebruikt worden om een Aardrijkskunde thema of bepaalde processen binnen de Aardrijkskunde uit te leggen. En dat is de moeite waard vakdidactisch verder te onderzoeken. Op basis van…

Geoproeven

Geoproeven

Een paar demonstratie proefjes voor in de klas groeiden uit tot een collectie Geoproeven die uitgebreid zijn gebruikt voor de klas, tijdens vakdidactiek, tijdens KNAG conferenties en nascholingen in een Utrechtse kas. Alle proeven zijn terug te vinden op een eigen website