Met Virtual Reality-expedities neem je leerlingen mee naar plekken op de aarde waar ze anders nooit zouden komen. Dat is supergaaf, maar wat steken ze ervan op? Zijn de leereffecten meetbaar en wat is dan de meerwaarde? 

In 2017 2018 voerde Aardrijkskunde Lio Marijn van der Meer voor het onderdeel ontwerpen een onderzoekje uit naar de toepasbaarheid van VR in de klas

Vijf gemengde derde klassen havo/vwo van het IJburg College in Amsterdam deden mee aan een VR-excursie in de klas. Direct erna noteerden ze hun ervaringen aan de hand van een lijst met open vragen (learner report) en na enkele weken deden ze een toets om de leeropbrengst te bepalen. Twee controleklassen die een ‘gewone’ les over dezelfde stof hadden gevolgd, kregen de toets ook. 

Het project resulteerde niet alleen in een gedegen ontwerp onderzoek maar ook in een workshop op de KNAG onderwijsdag + een artikel in Geografie [zie hieronder

Marijn van der Meer (links) op de KNAG conferentie praat met docenten na over de workshop over VR

Marijn van der Meer schreef er samen met docent Mathijs Booden een artikel over in het vakblad Geografie >>>