In 2022 / 2023 hebben we opnieuw met een kleine UVA Grassroots financiering kunnen werken aan implementatie van ICT in ons onderwijs. Dat project is nu afgesloten. Wat hebben we gerealiseerd ?

Interactieve wereldkaart Platentektoniek
Eén van de laatste Interactieve Geoanimaties uit de Grassroots serie 2021 / 2022

In het schooljaar 2022/2023 kon ik opnieuw aan de gang met de ontwikkeling van een paar Interactieve Geoanimaties, maar ook Interactieve kaarten en Interactieve Factsheets. In 2021 konden we voor het eerst aan de slag met een Grassroots financiering [Grassroots UvA TLC >>>>] en hebben we een aantal Geoanimaties ontwikkeld die vanuit vakdidactisch oogpunt bedoeld waren als lesmateriaal om in te zetten bij directe instructie. Dus vooral ontwikkeld vanuit de vraag hoe je deze interactieve modellen kunt inzetten bij de klassikale uitleg.

Bij de Grassroots 2022 / 2023 hebben we gekozen voor een iets andere invalshoek. Ditmaal zijn we interactieve geoanimaties bouwen die we kunnen inzetten tijdens onze eigen online cursussen die studenten moet doen als ze een vakinhoudelijke deficiëntie hebben bij de start aan de Universitaire Leraren Opleiding. Het zijn dan ook vooral toepassingen geworden die behoren bij Fysische Geografie en Geologie in het algemeen en de Kwartair Geologie van Nederland.

Fragment van één van de interactieve kaarten over de Fysische Geografie van Nijmegen. Gebouwd om een bestaande “papieren opdracht “uit het deficiëntie programma in Canvas digitaal te maken.

Tenslotte hebben we ook gekeken op welke manier deze Geoanimaties kunnen aansluiten bij het huidige Aardrijkskunde bovenbouw HAVO/VWO curriculum zodat docenten VO ook gebruik kunnen maken van de interactieve modellen in hun Aardrijkskundelessen aan de bovenbouw Havo/ VWO . Dat bewijst wel de geoanimatie over de structuur van de aardmantel die gebouwd is met de nieuwste inzichten uit de platentektoniek en die tot stand is gekomen met advieze van Hoogleraar platentektoniek Douwe van Hinsbergen (Website UU>>)

Het model dat laat zien welke processen werkzaam zijn in de aardmantel en hoe die bijdragen aan de platentektoniek. (Naar het model >>)

Bij dit Grassroots project zijn de volgende interactieve modellen gebouwd:

[] Een geoanimatie over het vulkanische eiland Santorini >>>

[] Een interactieve kaart over de Fysische Geografie van Nijmegen en omgeving >>

[] Fysische Geografie van Nijmegen ingezoomd >>>

[] Een interactieve kaart over de Noordpool >>>

[] Een actuele platentektoniek kaart van Turkije (feb 2022) >>>

[] Een interactief model van de opbouw van de aarde & mantel dynamiek >>>

En tenslotte wordt er Momenteel gewerkt aan een model van de waterkringloop

Alle interactieve toepassingen die we hebben ontwikkeld binnen dit Grassroots project zijn technisch gerealiseerd door Anton van Tetering: Onafhankelijk Kartograaf en Fysische Geograaf van Studio Haverstraat (Studio Haverstraat >>>]


Over de eerste serie Grassroots geoanimaties >>>>


One thought on “Grassroots 2022/2023

Comments are closed.