Geoanimaties en Interactieve kaarten kunnen net als bordtekeningen, kaarten en andere lesmaterialen gebruikt worden om een Aardrijkskunde thema of bepaalde processen binnen de Aardrijkskunde uit te leggen. En dat is de moeite waard vakdidactisch verder te onderzoeken. Op basis van dit uitgangspunt is ons een grassroots financiering toegekend waarmee we in 2021/2022 aan de slag kunnen.

Opzet van deze Grassroot
We laten met behulp van het Grassroots budget verschillende Interactieve Geoanimaties / Interactieve kaarten bouwen die goed aansluiten bij het Aardrijkskunde onderwijs. Als onderdeel van de vakdidactiek zullen studenten leren lesgeven [uitleg voor de klas] met deze tools. Daarbij zullen de studenten tijdens vakdidactiek ook lesmateriaal ontwerpen bij een geoanimatie en zullen studenten tijdens vakdidactiek een eigen geoanimaties gaan ontwerpen [en laten bouwen]

Didactische achtergrond
We zien tegenwoordig voor het onderwijs prachtig digitaal materiaal, onder andere veel handige filmpjes met uitleg en instructie, allemaal digitaal prachtig voorgekookt. Maar wat je hier mist is het ambachtelijke van uitleggen, je verhaal opbouwen [Dat is eigenlijk de kern van vakdidactiek] . Vroeger deden docenten dat met het een tekening of schema op het krijtbord. Maar je kunt zoiets doen ook doen met een Interactieve Geoanimatie of Interactieve kaart. We hebben een verkenning gedaan met een cartograaf /webbouwer [Studio Haverstraat >>] en een voorbeeld laten maken over de Geologie (platentektoniek /aardbevingen/vulkanisme) op IJsland. [Geologie IJsland >>>>]

Geoanimatie /interactieve kaart Geologie IJsland

Hiermee is denk ik wel duidelijk dat een interactieve geoanimatie niet zoiets is als een tekenfilmpje (animation) maar een aanklikbare model van gebied of een proces waarmee je situaties of processen kunt laten zien, en je verhaal [directe instructie voor de klas] systematisch kan opbouwen. In dit geval over de geologie van IJsland waarbij je door aanklikken van onderdelen [vulkanen / breuklijnen/ ouderdom gesteente] om tot een begrijpelijk verhaal te komen voor leerlingen.

We (sectie Aardrijkskunde Vakdidactiek UVA ILO) willen de studenten Leraren in Opleiding als onderdeel van de vakdidactiek kennis laten maken met Interactieve Geoanimaties, leren de stof uitleggen [klassikaal] met Geoanimaties en lesmateriaal laten maken bij een Geoanimatie. Waar mogelijk ook dat studenten in het tweede semester tijdens de vakdidactische verdieping dat studenten zich buigen over een eigen ontwerp van een Interactieve Geoanimatie. Het mooie van dit soort krachtig lesmateriaal is dat je als docent [in opleiding] het kan inzetten voor de klas [fysiek onderwijs] maar dat het ook inzetbaar is bij een online les en dat je een animatie ook kan laten gebruiken bij de verwerking van de stof bijvoorbeeld mbv een opdracht of een werkformulier.

Interactieve Geoanimaties die nu in ontwikkeling zijn middels samenwerking met Studio Haverstraat:

[] Geoanimatie Geologie IJsland >>>

[] Interactieve kaart EU [samenwerking en geschiedenis] >>>

[] De Hydrograph geoanimatie [Vertragingstijd/piekafvoer in een rivier] >>>

[] Interactieve animatie Wereldwindsystemen [ITCZ/Moesson/Coriolis] >>>

[] Historisch Geografische opbouw Amsterdam >>>

[] Kwartair Geologie van Nederland als een interactieve kaart >>>

[] Het Demografische Transitiemodel in een interactieve versie >>>

[] De Interactieve kaart Platentektoniek >>>

Op de Docentengeobronnen staat [sinds nov 2021] een artikel over de keuzes die gemaakt zijn bij de ontwikkeling van deze collectie interactieve toepassingen , didactische achtergronden en hoe je het materiaal in de klas kan inzetten. Naar het blogje op de Docentengeobronnen >>>

De Interactieve Platentektoniek kaart heeft sinds het verschijnen verschillende updates ondergaan als gevolg van de vulkaanuitbarstingen op Tonga en Semeru . Naar de Interactieve kaart >>>

UvA TLC heeft over het Geoanimaties Grassrootsproject begin 2022 een Teacherstory gepubliceerd. Naar de Teacherstory >>>

Betapartners: Het Geoanimaties Grassrootsproject heeft geleid tot een nieuwe samenwerking. Want momenteel wordt er gewerkt ism Studio Haverstraat aan een Interactieve Factsheet [Infographic] over Groenland ivm een docentenbijeenkomst van Betapartners in maart 2022 over klimaatveranderingen met o.a. een lezing van Peter Kuipers Munneke.

De Interactieve Factsheet over Groenland >>>

Over de Betapartners bijeenkomst >>>

Deze Geoanimatie [in ontwikkeling] over de ITCZ , windsystemen en moesson is een goed voorbeeld van een Geoanimaties die je als docent kan gebruiken bij je klassikale uitleg. Verschillende onderdelen zijn aanklikbaar en dus kun je je uitleg [directe instructie] opbouwen , kiezen in welke volgorde je de onderdelen opneemt in het verhaal en je kunt zelf bepalen in welke snelheid en welke mate je leerlingen meeneemt in het verhaal. Je moet dus als docent keuzes maken in de aanpak, opbouw en intyeractie met de groep. Je kunt de uitleg naar je eigen hand zetten. Didactiseren !