Op 24 maart is er weer een Betapartners studiemiddag. Ditmaal over Fysisch Geografische werkvormen. Op de UvA , Roeterseiland Campus.

Je maakt kennis met een aantal eenvoudig uit te voeren en activerende werkvormen waarmee je (soms complexe) Fysisch Geografische verschijnselen en processen mee kunt verduidelijken in de klas.

De Geowerkvormen zijn in 2015 ontstaan als project op de UvA naar aanleiding van inspiratie die we opdeden op Engelse Aardrijkskunde onderwijs conferenties van de G.A. in workshops van o.a.  Duncan Hawley en  David Leat, De eerste werkvormen werden in 2015 vertaald, bewerkt en getest in de klas + op de KNAG onderwijsdag en vervolgens uitgeschreven bij wijze van docentenhandleiding. En daar zijn er verschillende werkvormen bijgekomen. Nu is er met steun van het LEMM een bundel verschenen

Op de Betapartners studiemiddag start de Engelse geoloog en opleider Duncan Hawley met een “keynote lecture ” over lastige onderwerpen in de Aardrijkskunde , Powerful Knowledge en hoe de werkvormen daarbij kunnen helpen, Daarna kun je in workshops [carrousel vorm ] onder leiding van één van de auteurs, oud studenten of uva vakdidactici zelf kennismaken met de werkvormen

Deze Geowerkvormen studiemiddag kon tot stand komen door gezamenlijke inspanning van de ILO UvA Lerarenopleiding, het LEMM en Betapartners Aardrijkskunde


Aanmelding voor de Betapartners studiemiddag over Geowerkvormen >>>