Op 18 maart 2021 was de eerste Online Aardrijkskunde Teachmeet .

In gang gezet door Daniel Bonder en technisch ondersteund door Mathijs Booden in een uva zoomomgeving.

Piekaantal bezoekers was 137 waaronder ook verschillende Belgische collega’s. Negen fantastische bijdragen van @SanderLiem @meesteraardrijk @JessyFaas @tim_schuring @Nick_Visser078 @martijnak Sanne Tober @knillis @BonderDaniel .

In 6 minuten deelden de presentatoren een les-idee of een werkvorm uit hun eigen lespraktijk.


. Materialen van de Teachmeet zijn nu verzameld in een surfdrive map: Surfdrive >>>

. Over het fenomeen Teachmeet: Docentengeobronnen >>>

Knillis van de Schaaf was een van de docenten die een lesidee demonstreerde. Hij liet , zoals hij ook zijn leerlingen laat doen, alle teachmeet deelnemers in huis in 60 seconden op zoek naar voorwerpen met een bepaald thema of bepaald gebied