In de afgelopen jaren hebben verschillende studenten lesmateriaal gemaakt voor één van de onderdelen van vakdidactiek dat zo goed was dat het de moeite waard was om te delen

Ronald Lubberts [Amstelveen College] presenteert zijn ICT opdracht op de KNAG conferentie (2018)

Een overzichtje van opdrachten die aan bod kwamen in workshops op één van de KNAG Conferenties en of gedeeld werden onder collega’s (Geografie.nl)

. Een natuurramp in Colombia onderzocht met Google Earth. Door Marijn Koopman. Op Geografie >>>

. Ontbossing in het Amazonegebied in kaart gebracht met behulp van Geo ICT [GIS] Door Robert Gerritsen. Op Geografie >>

. Risicoanalyse van een vulkaan in Ecuador met behulp van Geo ICT [Google Earth} door Ronald Lubberts . Op Geografie >>

. Een landenvergelijking tussen Nederland en Bangladesh op het vlak van de omgang met water. Door Sanne Tober. Op Geografie >>>

. President voor één dag – Nijloverleg, simulatie, voor 2 vwo of 3 havo, aan te passen voor andere leerjaren. Door Daniel Bonder. Op Geografie >>>

. Brazilië in crisis: Expert opdracht activerende didactiek over ongeleijkheid in Brazilie. Door Peter Galavazo. Op Geografie >>>

. Meteoroloog in Zuid-Amerika: Een dag als meteoroloog in Zuid-Amerika, presenteer het weer op basis van ventusky.com, voor bovenbouw havo of vwo. Door Matthijs Bond. Op Geografie >>>

. Toerisme in de metropoolregio : Expert GIS opdracht waarbij Leerlingen de metropoolregio Amsterdam adviseren met welk toeristisch aanbod toeristen beter gespreid worden over de regio. Door Justin de Kleuver . Op Geografie >>>

. Overstromingsgevaar in het Calderdale : Praktische Opdracht over waterbeheer in Noord Engeland waarbij de ll transfer doen naar de Nederlandse situatie. Door Mathijs Booden . Op Geografie >>