Wat oudere collega’s herinneren zich wellicht nog uit midden jaren 80 de prachtige serie Aardrijkskunde proeven onder de naam “Fysisch Geografisch practicum voor de klas” van Joop Rutgers. Met o.a. de meanderbak, de stroomgoot, de capillair opstelling en een opstelling om de veldcapaciteit van de bodem en de doorlaatbaarheid van de bodem te meten. Menig student van de voltijd en deeltijd lerarenopleiding in Amsterdam en Utrecht  mocht ook zijn practicum zaal in Diemen bezoeken .

Een aantal Geoproeven op één van de eerste nascholingen in de kassen van de Utrechtse Botanische tuinen

De ideeën waren prachtig. Praktisch hier en daar wat lastig uit te voeren op de eigen school want je had veel materialen nodig uit het kabinet van Biologie , Scheikunde en Natuurkunde.

De sedimentatieproef in een grote pot !

Gotze Kalsbeek heeft de afgelopen jaren een aantal van deze proeven in vereenvoudigde vorm nagebouwd, in en voor de klas gedemonstreerd op zijn school in Amstelveen. En vervolgens als vakdidacticus laten zien aan zijn studenten en een paar maal ook gedemonstreerd in workshops op de KNAG Onderwijs conferentie.
Al gaandeweg ontstond er een bescheiden archief waar ook proeven en beschrijvingen bijgekomen onder andere door input van het Teclab (VU) , de collega’s aan de OSB (Amsterdam), Het Nicolaas Lyceum (Amsterdam), het Pieter Nieuwland Lyceum (Amsterdam), het Martinus College (Grootebroek) en het Montessori Lyceum (Amsterdam). Kortom het werd tijd om eens goed te archiveren en dat archief ook voor collega’s open te stellen.

Het resultaat is een website met daarop de beschrijving , instructie en achtergronden van een aantal Geoproeven. Ook zijn verschillende proeven voorzien van een werkblad of bijvoorbeeld een filmpje waarin de opstelling wordt getoond . En ja… op de site ook nog een paar artikelen van Joop Rutgers, gescand  uit de Geografenkrant van de jaren 80 en aangehaakt voor de liefhebbers.

De afgelopen jaren hebben we deze Geoproeven ook gedeeld  op  de jaarlijkse docenten nascholing samen met collega’s van de HU, de VU, Fontys en de UU. Dat waren bijzondere bijeenkomsten in de kassen van de botanische tuinen op de Utrechtse Uithof . Zie hier>>>>

De Geoproeven zijn ondergebracht op een eigen website: Geoproeven.nl >>>>