Op basis van een zeer summier idee uit Groot-Brittannië dat we op twitter voorbij zagen komen heeft Freek Jutte als student van de ILO een geografische werkvorm opgezet met aandacht voor de sociale en fysische ruimte op lokale schaal.

Het werkblad zoals gebruikt in het oorspronkelijke Engelse voorbeeld: Ben Ballin >>>

In deze werkvorm gaan leerlingen aan de slag met een topografische kaart van een typerend stukje landschap (zoals een dal, een caldera etc) maar dat kan ook de eigen leefomgeving zijn óf een fragment van een typisch stukje Nederlandse landschap. Ze oefenen hun kaartvaardigheden en maken verschillende koppelingen die in reguliere aardrijkskundelessen vaak onderbelicht blijven.

De kern van de werkvorm is dat de leerlingen uit een kaartfragment de opbouw van het landschap afleiden door middel van een tekening van een bepaald punt in de kaart. En ze tekenen uiteindelijk hun eigen interpretatie van het landschaps fragment uit de kaart. Dus “Hoe ziet dit landschap er nou in werkelijkheid uit ?

De werkvorm om de KNAG onderwijsconferentie 2019

Freek Jutte heeft de werkvorm uitgewerkt als onderdeel van de Vakdidactische verdieping “Vakdidactiek 2”. Een op basis van de V Memo hebben Freek Jutte en Mathijs Booden het idee verder uitgewerkt tot een artikel in GA Primary. Ook zal deze werkvorm een plekje krijgen in de Geowerkvormen bundel.

From map reading to mental image [GA Primary ] >>>>>